Patrząc wstecz, wydaje się, że ziarno tej książki zostało zasiane w mojej głowie około 45 lat temu. Wyraźnie pamiętam, jak pierwszy raz otworzyłem Biblię z zamiarem zrozumienia zawartych w niej świętych tajemnic. To był idealny, słoneczny letni dzień, a ja siedziałem na trawie na swoim podwórku, opierając się plecami o mój ulubiony klon. Chcąc przejść do sedna, zacząłem czytać ostatnią książkę w Biblii – Objawienie.

Nic mnie tak naprawdę nie złapało, dopóki nie dotarłem do 12 rozdziału. Wtedy to było jak uderzenie pioruna! Szatan Diabeł zwodzi cały świat i zostanie wyrzucony z nieba i zejdzie na ziemię we wściekłości. Nagle świat nabrał dla mnie sensu. Ludzie są pod wielkim złym wpływem. To wszystko wyjaśnia.

Natychmiast zacząłem głosić. Na jej nieszczęście na ulicy przechodziła młoda kobieta. Zacząłem zaczepiać ją z moją Biblią Króla Jakuba w ręku i próbowałem jej wytłumaczyć, że za całą fasadą, którą nazywamy cywilizacją, stoi diabeł. Nie przypominam sobie, żeby wypowiedziała słowo, ale pamiętam wyraz paniki i strachu, kiedy uciekała tak szybko, jak mogła.

Pozostało mi jednak kłopotliwe pytanie: czy Szatan już został zrzucony, czy też było to coś, co miało się wydarzyć w przyszłości?

Wkrótce po moim objawieniu w cieniu drzewa wszedłem w posiadanie skrzynki z publikacjami Strażnicy, które łapczywie pożerałem. W wyniku przeczytania praktycznie każdej książki, którą Strażnica opublikowała w latach 1950-1970 w ciągu tego lata, doszedłem do przekonania, że demony zostały wygnane z Nieba w 1914 roku w wyniku nadania Chrystusowi Królestwa. Wszystko wydawało się do siebie pasować. Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się dokładnie tak, jak wskazywała chronologia siedmiu czasów. Zostałem ochrzczony jako Świadek Jehowy w 1977 roku i rozpocząłem służbę w bardziej racjonalny sposób.

Ale w 1996 roku nagle zacząłem czytać Biblię na nowo. To nie jest tak, że przestałem studiować Pismo Święte. Jako starszy i częsty pionier sumiennie nadążałem za wszystkimi materiałami do studium i cotygodniowym czytaniem Biblii. Jednak w październiku 1996 roku bez żadnego szczególnego powodu otworzyłem Biblię w połowie Ezechiela i zacząłem czytać i nie mogłem przestać. Codziennie czytałem godzinami. Będąc wtedy bezrobotnym, czasami czytałem cały dzień. W kółko czytałem wszystkich proroków. Ponieważ mój maraton czytania przeciągał się przez miesiące, stopniowo stało się dla mnie jasne, że moja niewytłumaczalna obsesja na punkcie proroków była wynikiem mojego namaszczenia.

Mniej więcej w tym samym czasie zacząłem korzystać z laptopa mojej żony. Byłem trochę Luddytą (ludzie niszczący maszyny), zanim nastąpiło kolejne dostosowanie do opanowania komputera.

W każdym razie w latach 2001-2002 tajne powiązanie Strażnicy z ONZ wyszło na jaw, wraz z głośnym ujawnieniem przez media ich haniebnej wojny z ofiarami wykorzystywania seksualnego dzieci. W tym momencie wszystko wskoczyło na moje miejsce. W przyszłości ma nastąpić sąd nad domem Bożym, zbieżny z autentycznym przyjściem Chrystusa i wygnaniem Diabła z nieba. Byłem zmuszony zaistnieć w internecie, choć na początku anonimowo. Ponieważ liczba artykułów zaczęła rosnąć, zaproponowano mi napisanie książki. I tak w 2005 roku ukazało się pierwsze wydanie książki Sam Jehowa został królem.

Jednak przed jego opublikowaniem podjąłem masową kampanię wysyłkową do wszystkich sal królestwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Anglii, Nowej Zelandii i Australii, informując starszych o politycznej współpracy Towarzystwa z ONZ i konsekwencjach zdrady Betel. Wręczyłem również kopię moim własnym starszym i poinformowałem ich, że publicznie oskarżyłem Strażnicę o odstępstwo. Wtedy moja anonimowość się skończyła. W rezultacie komitet starszych w końcu rozpoczął postępowanie o wykluczenie mnie z organizacji. Po kilku miesiącach powiadomiłem komitet odwoławczy, że właśnie wysłałem manuskrypt do wydawcy, który nie pozostawił im innego wyjścia, jak tylko wydalenie mnie jako odstępcy.

Ostatnią rzeczą, jaką powiedziałem starszym, kiedy opuszczałem tę salę królestwa po raz ostatni, było to, że będzie kolejna wojna światowa. Prawdopodobnie już wtedy byli przekonani, że zwariowałem, ale powiedziałem, że ponieważ teraz jestem przekonany, że Diabeł nie został zrzucony z nieba w 1914 roku, że jego eksmisja jest natychmiastowa i zostanie potwierdzona odebraniem pokoju Ziemi i wszystkim, o czym Świadkowie Jehowy przypuszczają, że już się wydarzyło.

Jak mogłem nie próbować przekazać tego przesłania Świadkom Jehowy?

To było 11 lat temu. Teraz kolejna wojna światowa nie wydaje się być tak bliska. Ale w jaki sposób osoba uważana za niebezpiecznego odstępcę mogła mieć jakiekolwiek autentyczne spostrzeżenia lub cokolwiek o wartości duchowej? Pamiętaj, że Jezus również był postrzegany podobnie. Został oskarżony o bycie w zmowie z Belzebubem, bycie pijakiem i żarłokiem oraz przebywanie z pogardzanymi celnikami i grzesznikami. W odpowiedzi Jezus oznajmił: „Mimo wszystko mądrość okazała się prawą dzięki jej uczynkom”.

Innymi słowy, jakie były wyniki? Jaki wpływ miał Jezus? Fakty mówią same za siebie.

Stosując tę samą zasadę, w ciągu ponad dziesięciu lat dziesiątki tysięcy Świadków Jehowy i zainteresowanych osób miało kontakt z wersją online lub drukowaną książką. W jaki sposób otrzymano informacje? Jaki wpływ wywarło to na czytelników? Czy to zrujnowało ich wiarę, czy też wzmocniło ich? Poniżej znajduje się kilka ich wyrażeń.

Robert King

__________

Wiele osób boi się czytać cokolwiek napisanego przez kogokolwiek innego niż Strażnica. Nie bez powodu, ponieważ odstępcze materiały do czytania mogą zniszczyć twoją wiarę w Jehowę i Jezusa. Sam Jehowa został Królem miała na mnie odwrotny skutek. Moja wiara w przyszłe wydarzenia nigdy nie była silniejsza. Zawsze czułem, że Strażnicy czegoś brakuje, jeśli chodzi o wyjaśnianie proroctw. Ta książka wyjaśnia proroctwa od A do Z bez przekręcania Pisma Świętego. Biblia wreszcie nabiera sensu. —Kevin B.

__________

Przeczytałem niezliczoną ilość proroczej literatury w swoim życiu i muszę szczerze powiedzieć, że praca Roberta Kinga jest niezrównana i wyróżnia się na tle innych. Jego twórczość wykracza poza niezwykłość. Jeśli tęsknisz za odpowiedziami na temat planu Jehowy na przyszłość, masz okazję poznać odpowiedzi. „To oznacza życie wieczne, ich poznanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”. Jana 17:3. Dziękuję bracie Robercie za całą ciężką pracę pełną miłości i oby nadal obfitowałeś w błogosławieństwa Jehowy. – Kevin Flynn.

__________

Muszę powiedzieć, że sam Jehowa został królem, wywarł ogromny wpływ na moje życie duchowe. Ta książka bardzo pomogła mi pokonać duchowe przeszkody. Dało mi to wielkie zrozumienie i dokładną wiedzę na temat Biblii i proroctw biblijnych i nie zatrzymuję się już w moim życiu, ale teraz mogę iść naprzód i dalej wzrastać duchowo i budować osobistą więź z naszym niebiańskim Ojcem, Jehową . Książka jest dobrze napisana i trafna, z dużą ilością dokładnej wiedzy i potężnym wglądem. Dziękuję panie King. – Leonard K Flynn

__________

Większość książek wymaga nowych wydań z powodu nowych informacji lub „nowego światła”. Ta zawiera tę samą prawdę, co pierwsza edycja, budząc zaufanie, że Jehowa jest źródłem jej światła. Jednym z oczywistych powodów dla kolejnych wydań jest potrzeba nadążania za ciągle zmieniającym się rozumieniem proroctw Strażnicy. Jej przesłaniem nie jest zdyskredytowanie Świadków Jehowy. Wręcz przeciwnie, w spisanym słowie Jehowy dowodzi, że Strażnica jest jedynym źródłem podstawowego zrozumienia Biblii. Ironia tego wszystkiego ujawnia się w wyjaśnieniu Roberta i zastosowaniu 2 Listu do Tesaloniczan 2:1-12 – Joe Dman

__________

Dało mi to wiele do przemyślenia, zwłaszcza jeśli chodzi o przewidywanie pełnych konsekwencji tego, co wydarzy się w przyszłości. – L

__________

Ta książka wzmogła moje pragnienie Słowa Bożego, zwłaszcza proroków i tego, jak wyroki Jehowy wpłyną na Jego lud. Dobrze napisane i polegające na Piśmie Świętym. – Sam

__________

Jehowa został królem to książka, która stara się znaleźć odpowiedzi na wszystkie aktualne pytania Świadków Jehowy na temat: „Jaką rolę odgrywa organizacja Boża w nadchodzących dniach ostatnich i dlaczego raj duchowy jest tak przepełniony niewypowiedzianym bólem ofiar nadużyć wobec dzieci?”

Powinno być oczywiste, dlaczego na pustyni potrzebny jest głos jakby strażnika w stylu Jeremiasza, którego głos istnieje poza instytucją Towarzystwa Strażnica. Strażnica z pewnością zdaje sobie sprawę z faktu, że przybywa niezadowolonych Świadków Jehowy. Wielu stało się słabych i zniechęconych. Niektórzy zdecydowali się odciąć od organizacji. Inni zdecydowali się być nieczynni. Doprawdy, słowa Jehowy odnoszą się do przywódców w tym krytycznym momencie: „Jego strażnicy są ślepi, żaden z nich niczego nie zauważył. Wszyscy oni są niemymi psami, nie potrafią szczekać. Dyszą, leżą, lubią drzemać.” – Izajasza 56:10

Jestem teraz przekonany, że przebłyski nowego światła Betel pochodzą od (Sam Jehowa został królem), gdy próbują poradzić sobie z rosnącą liczbą Świadków Jehowy biegnących do wyjść. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich Świadków Jehowy, która pomogła w odnalezieniu niektórych cennych zagubionych owiec Jehowy oraz pomogła opatrzyć ich duchowe rany.

Robert ma w tej książce ucztę z duchowego pokarmu i dar nauczania. Kiedy czytasz jego książkę, trawienie jej może zająć trochę czasu, zwłaszcza jeśli masz na sobie żaluzje Strażnicy. Ale jeśli masz czyste serce i modlisz się do Jehowy o wnikliwość, wszystko to będzie miało sens. Twoje oczy zostaną otwarte na strzeżone tajemnice, których nie znałeś. (Izajasz 48: 6) Jest to pilne i teraz nadszedł czas, aby wszyscy miłośnicy Prawdy otworzyli tę książkę. Twoje życie będzie zależało od tego, czego dowiesz się z tej książki i od tego, jak możesz zastosować tę wiedzę w nadchodzących dniach. Mając tę wiedzę oraz miłość i życzliwość Jehowy, będziesz w stanie podejmować rozsądne decyzje, gdy coś pójdzie nie tak dla przywództwa WTBTS. – Joseph S. Schiess

__________

Jestem aktywnym ŚJ od połowy lat 60-tych. W tym czasie przeczytałem wiele źródeł z różnych źródeł dotyczących proroctw dotyczących czasów ostatecznych. Mogę powiedzieć z całkowitą szczerością i uczciwością: ze wszystkich informacji, na które natknąłem się przez wiele lat, te informacje są najbardziej rozsądnym zastosowaniem proroctw, jakie kiedykolwiek spotkałem. Wiele pism świętych ma nie tylko logiczne zastosowanie, ale nie można uciec od niemal ogłuszającego „Pierścienia Prawdy”, który rezonuje z tej książki. Zachęcam każdego ŚJ do przeczytania go dla siebie i wyciągnięcia własnych wniosków. – Erik

__________

W 2010 roku myślałem o opuszczeniu organizacji, ponieważ uważałem to za nudne, kiedy czytałem proroctwa z Izajasza, Daniela i Ezechiela. Nie byłem też w stanie zrozumieć tych książek, ponieważ wszyscy wiedzą, że Strażnica uczy, że wszystko było już w roku 1914. Zobaczyłem też, że w organizacji dzieje się wiele złych rzeczy, nawet wśród starszych i sług pomocniczych oraz nadzorców obwodu. Dlatego pomyślałem w sercu: czy to lud Jehowy?

To z powodu mojej żony szedłem do Sali Królestwa, ponieważ do dziś jest ona bardzo dobrą kobietą. Ale chciałem wyjść z organizacji, byłem totalnie przygnębiony. Modliłem się i pytałem, gdzie mogę znaleźć prawdę.

Pewnego dnia w 2010 roku wpisałem w wyszukiwarce Google „Jehowa” i znalazłem, „Sam Jehowa został Królem”. Byłem zaszokowany! Po krótkiej lekturze ponownie zacząłem wierzyć w Jehowę i Jezusa … Pojawiło się nowe światło, jak wtedy kiedy światło Jezusa oświetliło Pawła na drodze do Damaszku i otworzyło mi ślepe oczy. Czuję, że sam Jehowa uchronił mnie przed odejściem od prawdy… Teraz kocham Jehowę i Jezusa nie z powodu mojej żony, ale z powodu prawdy, którą znalazłem w tej książce. —Basavaraj Of North Karnataka

__________

Kiedy po raz pierwszy przeczytałem artykuł dotyczący proroctw Amosa, byłem oszołomiony. Przesłanie proroctw biblijnych wydało mi się szokujące. – E.V.G

__________

Ta książka nie tylko przywróciła mi wiarę w to, że Bóg nie pochwala zła, jakie widzi w organizacji, ale jednocześnie została przywrócona moja wiara w zamierzenie Boże wobec Świadków Jehowy – coś, o czym nie pomyślałbym, że jest możliwe. Jeśli znasz kogoś niezadowolonego lub takiego, który się potknął, zachęć go do przeczytania tej książki! – LT

__________

W całym moim życiu jako Świadka Jehowy, od dnia chrztu do czasu, gdy zostałem pionierem stałym, aż do momentu, gdy zostałem zmuszony do opuszczenia zboru 3 lata temu, nigdy tak naprawdę nie zrozumiałem ani nie doceniłem większości proroctw zawartych w Biblię, dopóki nie znalazłem i nie przeczytałem tej książki. Proroctwa, które uważaliśmy za tak trudne do strawienia, stały się łatwiejsze do zrozumienia dzięki bardzo jasnym i prostym wyjaśnieniom zawartym w tej książce. I zgodnie ze swoim twierdzeniem, ta książka jest rzeczywiście „wstępem do apokalipsy” i otwieraczem umysłu, który Świadkowie Jehowy i ci, którzy kochają prawdę, naprawdę muszą przeczytać, aby przygotować ich na przytłaczające wydarzenia, które będą miały miejsce w bliskiej przyszłości.

Doceniam fakt, że pomogło mi to poznać Jehowę Boga na głębszym poziomie i lepiej zrozumieć Jego wolę oraz odejść od znęcania się, jakiego doznałem jako dziecko ze strony starszych w moim zborze i innych, którzy próbowali to ukryć. Ta książka służy jako bandaż dla wszystkich, którzy mogą być duchowo zranieni lub zgorszeni, ponieważ jasno wyjaśnia powody, dla których Towarzystwo postępuje w ten sposób i zapewnia czytelnika, że Bóg nie jest zwykłym obserwatorem – jest bardzo żywy! Wkrótce On podejmie kroki, aby wyprostować sprawy i osądzić tych, którzy wprowadzali w błąd i maltretowali jego owce …

Ta książka jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju. W przeciwieństwie do wielu książek opublikowanych przez inne osoby, ta książka nie tylko krytykuje organizację, ale zawiera dokładne wyjaśnienia i jasne odpowiedzi z Biblii, które wzmocnią twoją wiarę. —K. Vinuya

__________

Jako wytrawny Świadek i miłośnik prawdy próbowałem i testowałem Roberta Kinga. I za każdym razem konsekwentnie pokazuje mi swoją prawdziwą rękę. Mówiąc najprościej, ten autor kocha Jehowę Boga i nigdy nie stara się odebrać od Niego. „Sam Jehowa został Królem” ponownie wzmocnił moją wiarę w Niewidzialne i przypomniał mi o osobowości Jehowy w Jego postępowaniu z ludźmi: pozwala, aby Jego lud był testowany od wewnątrz i przez to, co najbardziej uwielbiają, swoją tożsamość. Jeśli chcesz pożywienia stałego, które należy do ludzi dojrzałych i zmęczonych ssaniem mleka, spodoba ci się ta lektura proroctwa, a w finale uznasz, że inspekcja Jezusa Chrystusa na Jego zbór jeszcze się nie rozpoczęła ”(Vilhelm H.)

__________

Bardziej logiczne i inspirujące w wierze niż Strażnica; Prawda o prawdzie. – Popeye

__________

Chciałbym móc powiedzieć, że to najlepsza książka, jaką kiedykolwiek czytałem, ale nie mogę. Ta pochwała z pewnością musi iść do natchnionego słowa Bożego, Biblii. Jeśli chcesz na zawsze odmienić swoje życie i dojść do końca poszukiwań prawdy, przeczytaj o oszustwie z 1914 roku, wielkiej działalności Szatana i rozpocznij prawdziwą podróż, aby dowiedzieć się, co naprawdę oznacza bycie jednym ze świadków Jehowy. —PEL

__________

Ta książka wywarła olbrzymi wpływ na moje życie i pojawiła się w czasie, gdy prawie straciłem wiarę. Zawarte w nim informacje pomogły mi odzyskać wiarę i dostarczyły oświecenia co do aktualnych wydarzeń na świecie i w organizacji Świadków Jehowy. Wyjaśnienia proroctw są po prostu zadziwiające i wierzę, że są inspirowane przez samego Boga. —AO

__________

Ta książka to lektura obowiązkowa dla współczesnych Świadków Jehowy. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne rzeczy wydają się nie zgadzać i doszedłeś do wniosku, że nie wszystko, czego uczysz w Sali Królestwa, jest prawdą, to jest to książka dla Ciebie. Zainspiruje cię do świeżego spojrzenia na to, czego naprawdę uczy Biblia, i poprowadzi cię na drogę do nawiązania z Jehową i Jezusem więzi opartej na duchu i prawdzie. —MK

__________

Ta książka jest przeznaczona dla każdego, kto kocha Jehowę, ale ma niepokojące przeczucie, że nie wszystko w organizacji jest w porządku. Książka, która ilustruje, jak możesz zachować wiarę, wciąż kwestionując to, co widzisz, że jest złe. Otwierając oczy i uzdrawiając, zrozumiesz proroków i naszą nadzieję w sposób, o jakim nigdy nie myślałeś, że jest możliwy. – Bez nazwy